Yeniden Meme Yapımı

Yeniden Meme Yapımı

Kimlerde Meme Rekonstrüksiyonu (Yeniden Meme Oluşturma) Yapılır?

Meme onarımı, zamanlama açısından iki dönemde yapılabilir. Bunlardan biri eş zamanlı ya da anında onarımdır. Bu durumda, meme kanseri tanısı konulmuş hastalarda, meme ameliyatının gerçekleştirildiği seansta yeniden meme yapılması söz konusudur. Böylece hasta meme ile girdiği ameliyattan memesi eksik olarak değil, yeni bir meme ile çıkmaktadır. Erken evrede yakalanan meme kanserli hastalar, eş zamanlı onarım için uygun adaylardır. İleri evrede tanı konan ya da ışın tedavisi uygulanacak hastalara, hastalıksız geçirdiği en az bir yıl sonra onarım uygulanması daha doğru bir yaklaşımdır. Buna da "geç dönem onarım" denir.

Meme Rekonstrüksiyonunda Hangi Yöntemler Kullanılır?

(1) Yeniden meme oluşturmada kullanılabilecek bir yöntem silikon protezlerdir. Ancak memenin alındığı göğüs derisinde yetersizlik ve aşırı sıkılık söz konusu olursa öncelikle derinin genişletilmesi gerekmektedir. Bunun için yuvarlak ya da damla şeklindeki anatomik doku genişleticiler kullanılmaktadır.

(2) İkinci yöntem ise hastanın doku miktarı ve genel vücut sağlığı uygunsa, çok kilolu değilse, sigara içicisi değilse veya kan akımına engel veya azaltan bir hastalığı yoksa kişinin kendi dokuları (otojen) kullanılarak meme oluşturulabilir. Bu dokular kişinin sırt kası ve derisi, karında göbek altı dokusu, bacak derisi ve dokusu ile kalçada dokusu ve kasıdır. Kişinin dokuları ya mikrocerrahi ile bulunduğu yerden meme bölgesine getirilir ya da damarları korunarak katlanarak veya çekilerek meme oluşturmada kullanılır.

Ameliyat Öncesi

Ameliyattan önce anestezi konsültasyonu gerekir. Hastanın kalp, dolaşım ve solunum fonksiyonları açısından riskli olmaması gerekir. Sigara içenlerin içmemesi veya en az 2 ay önceden sigarayı bırakması gerekir. Uzun süreli sigara içiciliğinin meme oluşturma ameliyatlarında yara iyileşme, dolaşım ve akciğer komplikasyonlarını arttırdığı iyi bilinmektedir.

Anestezi

Genel anestezi altında yapılır.

Ameliyat Süresi

Mikrocerrahi ile yapılan meme oluşturma ameliyatları 4-10 saat arası sürebilir. Pediküllü yani damarları korunarak meme oluşturulduğunda 4-6 saat sürebilir. Silikon protez kullanılarak yapılan meme oluşturmada I. Ameliyat 2 saat civarı ve ikinci ameliyat 2-3 saat sürebilir.

Hastanede Kalış

Ameliyat sonrasında iki gece yatış gerekir. Meme rekonstrüksiyonu diğer meme ameliyatlarına göre biraz daha fazla ağrılı bir ameliyattır. Her göğüste deri altına ve bazen koltuk altına bir dren konabilir ve genellikle 1-5 günde drenler çekilir. Dren çekilmesi çok ağrılı bir işlem değildir.

Cerrahi İşlem

(1) Silikon protez ile meme oluşturulması: ilk ameliyatta, meme derisi ve kasının altında bir cep hazırlanarak silikon bir doku genişletici-protez yerleştirilir ve dren konarak ameliyat sonlandırılır. Protezin bir miktar hacmi olduğu ve biraz da şişirildiği için memedeki görünüm hastayı bir nebze mutlu eder. Yaklaşık 15-20 gün sonra protez ayaktan ziyaretlerle poliklinikte serum fizyolojik ile şişirilmeye başlanılır ve 4-6 ayda bu şişirme süreci yavaş yavaş tamamlanır. Bu sayede meme derisi tedricen genişletilmektedir. Meme derisi yeterince genişledikten ve bir süre bekletildikten sonra ikinci bir ameliyatla bu genişletici çıkartılıp yerine kalıcı silikon jel dolu protezler yerleştirilmektedir. Bu yöntemde her bir ameliyatın süresi 1-3 saattir.

Küçük-orta büyüklükte memeye sahip, ışın tedavisi uygulanmamış, çok şişman olmayan, büyük bir cerrahi girişim istemeyen ya da büyük cerrahi girişimin tıbbi açıdan uygun olmadığı hastalar, silikon protez ile meme onarımı için uygun adaylardır. Ayrıca geçirilmiş eski karın ameliyatları nedeniyle hastanın karın dokuları kullanılamayacak durumda ise silikon protezle meme oluşturmak daha uygun düşer.

(2) Hastanın kendi dokuları kullanılarak meme oluşturma: Birinci seçenek: en sık karındaki göbek altı dokular kullanılır. Burada fazla yağ ve sarkma yani “göbek” varsa TRAM flep ameliyatı ile tek veya çift damar saplı olarak meme oluşturmada kullanılabilir. Bu ameliyat 6-10 saat sürebilir. Çoğunlukla meme hacmi karşı normal memeye yeterli olur. Karında, sanki uzamış bir sezaryen kesisi izi gibi yatay bir iz kalır. İzi azalsa da kalır. Bu ameliyat mikrocerrahi ile de yapılabilir.

İkinci seçenek hastanın sırt kası ve dokularıdır. Sırt kası koltuk altından ön tarafa göğüslere doğru çevrildikten sonra hacmi yeterli olmaz; bu kasın altına bir silikon protez yerleştirmek gerekir. Sırtta kas alınan yer karşılıklı eğik bir çizgi boyunca kapatılır. İzi kalır.

Üçüncü seçenek hastanın uyluk ön kısım kası ve deri altı dokularından meme oluşturmaktır. Bu ameliyat mikrocerrahi ile yapılabilir.

Dördüncü seçenek hastanın kalça veya popo deri-deri altı dokularından meme oluşturmaktır. Bu ameliyat mikrocerrahi ile yapılabilir.

İyileşme Süreci

Sonuç

Meme oluşturma ameliyatı sonrası oluşan meme şekli ve konturları kalıcıdır; sonradan ameliyat sonrası kilonuzun üzerine 5-10 kilodan fazla alırsanız göğüslerde büyüme başlayabilir. Memede yapılan kesiler önce kırmızı ve sonradan pembeleşen izlere dönüşecektir. İz kremlerini 3-6 ay süreyle kullanmak gerekecektir.

Meme oluşturma ameliyatı sonrası ek ve tamamlayıcı ameliyatlar gerekir. Bunlar, iz ve kontur düzeltme revizyonları, meme başı (areola) ve meme ucu oluşturma ameliyatları ve yağ enjeksiyonları gerekir.

Riskleri

Uyarılar

phoneSorun Cevaplayalım
Ad / Soyad
E-Mail
Tel
Mesaj